Bifrost Skola för Häxkonst och Trolldom

Från Bifrost Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Bifrost är Sveriges enda skola för magiker, häxor och trollkarlar. Elever börjar vanligtvis där samma år som de fyller 16, efter att de gått ut mugglargrundskolan. Nuvarande rektor är Helga Humlebo, som är tillsatt av Skolstyrelsen.

Bifrost liknar Europas andra trolldomsskolor, särskilt Hogwarts. Skolan är uppbyggt med tre olika elevhem, Odheim, Frejheim och Lokheim. Till elevhemmen delas eleverna in då de börjar sitt första år på skolan. Exakt hur är det många trolldomsfamiljer som har till tradition att hemlighålla så att eleverna inte vet om det på förhand.


Odheim

Odheim är kända för ambition och kunskap. Deras symbol är två korpar och deras färger är blått och svart. I möte med Hogwarts brukar de ställas som en kombination av Ravenclaw och Slytherin.


Frejheim

Frejheim präglas av vänskap, lojalitet och rättvisa. De värdesätter också gröna fingrar och bra hand med både varelser och vidunder. Deras symbol är en gyllene katt och deras färger är grönt och gult. Jämförs de med Hogwarts så brukar de anses vara en kombination av Hufflepuff och Gryffindor.


Lokheim

Lokheim karaktäriseras av kvicktänkthet, improvisationsförmåga och nyfikenhet. Deras symbol är en varg och deras färger är grått och rött. Brittiska magiker tenderar att likna dem med Gryffindor och Slytherin. Att det är Hogwarts största motpoler i samma elevhem understryker Lokheimarnas nyckfulla natur.Historia

Bifrost grundades på 700-talet av ledarna till tre större trolldomscirklar, Frodhe, Dyri och Sigrun. Legenderna säger att dessa tre valde att gå ihop för att dela sin kunskap med varandra och de tre cirklarna blev tre elevhem: Odheim, Frejheim och Lokheim. Skolan döptes till Bifrost för att symbolisera vägen till magin. Bifrost är regnbågsbron vilken utgör vägen till gudarnas värld i den fornnordiska religionen - i trolldomssamhället benämnd som den gamla seden.

Inte mycket är känt om Bifrosts första århundraden utöver sagor och legender. Mycket av historien fördes vidare muntligt och även om det finns spöken från vikingatid och tidig medeltid är det osäkert varför Bifrosts grundare valde att gå ihop. Den vanligaste förklaringen som används i berättelser om skolan är att de ville lära av varandra.


Platsen

Elever tar sig till skolan med tåget Skidbladner. Tåget har stationer såväl på Mimersgatan i Lund som på Kittelgränd i Stockholm, samt ett antal trolldomsbyar längre norrut bland annat Grimshög. Från tågstationen är det en kort promenad in på skolans område som ligger i norra Sverige.


Förtrollningar över platsen

Skolan är likt alla trolldomsskolor speciell och har sina egna skyddsförtrollningar. Det går till exempel inte att transfigurera sig på skolans mark.

Unikt för Bifrost är att skolan och dess område formar om sig beroende på hur många som befinner sig på platsen och ibland bara för att skolan själv verkar känna för det. Bifrost kamouflerar sig för att smälta in i omgivningen och kan därför ta efter mugglarbyggnader. Ibland kommer det till nya byggnader och ibland försvinner dörrar. Stora salen har en vana att flytta sig och varken elever eller professorer vet var lektionssalarna kan tänkas ligga någonstans när det är dags att komma tillbaka efter ett lov. Dock håller sig skola oftast likadan under skolårets gång, tack och lov.

Det sägs att när ingen är på plats så är Bifrost endast ett litet skjul. Byggnadens magi fungerar inte bara så att skolan formas om, den vet också vilka som är på plats. Detta yttrar sig så att Bifrost kan gömma undan föremål som tillhört en viss person efter att de lämnat skolan, för att sedan ta fram föremålen igen när personen kommer tillbaka. Någonting som ibland resulterar i pinsamma brev som dyker upp decennier senare eller sedan länge borttappade klädnader som återlämnas.

En annan skyddsförtrollning är att endast personer som går eller har gått i ett elevhem kan öppna dörren till sovsalen. Detta gäller både från ut och in-sidan. Under åren finns det ett antal incidenter då personer - inklusive professorer - har blivit fångade i en annan elevhemssovsal och inte kunnat ta sig ut!


Skolgång

Som tidigast kan elever börja på skolan det året de fyller 15. Undervisningen består av fem obligatoriska år och följs av två frivilliga år som NEWT-elev.

Enligt Trolldomsministeriets lagstiftning måste samtliga förstaårselever på Bifrost skola för häxkonst och trolldom ha fullgjort en utbildning på mugglargrundskola med minst godkänt i: svenska, engelska och matematik. Vissa personer kommer undan med hemundervisning, dock måste dessa ha gjort och fått godkänt i mugglarnas nationella prov.


Elevhemstävlingen

I sann magiskolaanda används även på Bifrost skola ett elevhemssystem. De tre elevhemmen har varje år en tävling om vilket elevhem som har presterat bäst det året.

De som kan dela ut eller dra tillbaka poäng är elevhemsföreståndare, professorer, personal på skolan och prefekter. De får en personlig poängpott att dela ut eller dra av. Rektor kan dela ut poäng som inte ingår i någon pott.


Offinformation

Det går inte att fuska till sig mer poäng genom att flytta poängstenar eller liknande! Lägger du i extra poäng är det fusk av dig som spelare, inte av din karaktär. För att tävlingen ska fungera måste vi alla samarbeta off-lajv och alla som kan dela ut poäng måste hålla reda på hur många poäng de har att dela ut respektive dra ifrån. In-lajv finns det skyddstrollformler som gäller för att förhindra detta.

Mer om tävlingen finns att läsa på hemsidan Elevhemstävlingen

Betyg

Betygsskalan är:

K = Knäppt

B = Bedrövligt

D = Dåligt

A = Acceptabelt

Ö = Över förväntan

U = Utomordentligt

En normal elev har i snitt någonstans mellan Acceptabelt och Över Förväntan i alla ämnen, på Bifrost är Dåligt ett godkänt betyg, även om det markerar att eleven inte är särskilt bra inom ämnet.

Klubbar

Det finns ett antal olika klubbar på skolan, allt från Naturfantasterna till ILFFA, Illegala LFF Användare. Den senare brukar oftast inte uttala sitt fulla namn så professorer hör det, särskilt inte om någon just utsatts för expanderande och exploderande kaffepulver från LFF.

Duellklubbar har funnits på skolan, men det är ingenting som sker idag. Projekt Valhall, den största duellklubben genom Bifrosts historia, ses som något av ett skräckexempel när det gäller stridskonst, varför skolledningen är skeptisk till att återigen införa duellklubbar.

Kvastsport på Bifrost

De utan tvekan mest populära klubbarna är kvastsportslagen. Varje elevhem har ett lag i quidditch och ett i gast, och elevhemmen har varje år en turnering i quidditch. Efter varje skolstart så håller respektive lagkapten uttagningar till lagen. Att spela i skolan ger en bra merit till en framtida karriär som spelare, men kan också vara ett rent hobbyintresse.


Undervisning

Undervisningen på Bifrost består av ett antal olika ämnen. För varje ämne finns en professor. Ibland kommer det till nya ämnen och ibland försvinner gamla. Här finns beskrivningar om vilka ämnen som undervisats på Bifrost samt vad de handlar om.

Det finns två nivåer. Grundnivå samt avancerad nivå. Grundnivå är sådant som lärs ut under de första fem åren på Bifrost. Avancerad nivå tillhör de sista två åren och eleverna som tar detta studerar till sin NEWT-examen. Dessa två år är frivilliga och tillåter eleverna att djupdyka i avancerade studier.

Häxor och trollkarlar som undervisar på skolan tituleras med "professor" och deras efternamn.


Ämnen

Förvandlingskonst, Försvar mot Svartkonst, Stridskonst, Trollformellära, Trolldryckskonst, Mugglarstudier, Artefaktlära, Ministerielära, Magiskt Vett och Etikett, Spådomskonst, Gastlära, Kvastflygning, Vård och skötsel av Magiska djur och bestar, Örtlära, Magisk konsthistoria,


Professorer vid Bifrost

Ämne Namn
Försvar mot Svartkonst Tom tills vidare, tidigare Grim Svafvel
Förvandlingskonst Siri Marsvin
Gastlära Nebula Brume
Magiska artefakter och föremål Hedvig Silfverstråhle
Mugglarstudier Veda Svafvel
Skötsel och vård av magiska djur Heidi Snöbäck
Spådomskonst Freja Vargmåne
Stridskonst William Bäckason
Trolldomshistoria Malva Lindqvist
Trolldomshistoria Jarl Hegelian
Trolldryckskonst Viveka Korpvinge
Trolldryckskonst Wilmin Abbott Junior
Trollformellära Ylva Korpvinge Svafvel
Örtlära Ulvhild Bladspets

Övrig Personal

Befattning Namn
Rektor Helga Humlebo
Vice-rektor Morgana Bäckason Korpvinge
Bibliotekarie Heimer Snöbäck
Botare Cotelina Svafvel Caballero
Kökschef Månveig
Kock Fisk
Skogvaktare Garm Snöbäck
Husalf Essi
Hustomte Mosse


Bifrost och andra skolor

Det finns många trolldomsskolor i världen, i Norden finns Bifrost och Durmstrang. Alla skolor har sina egna hemligheter och de är noggranna med att vara okarteringsbara. Elever och professorer är de enda som har lov att vistas på skolan. Eventuellt kan aurorer, journalister, skolkontrollanter eller liknande komma dit, men det är under officiella ärenden och med specialtillstånd av rektorn.


Utbytesstudenter

Utbytesstudenter kan förekomma, men det är mycket ovanligt och tillåts i de flesta fall inte med tanke på allt hemlighetsmakeri. Undantaget är när det sker utbyten mellan skolorna, som turneringen i magisk trekamp mellan Hogwarts, Durmstrang och Beauxbaton, eller utbytet mellan Bifrost och Durmstrang vilket sker i delegationer. Utbytet mellan Bifrost och Durmstrang togs upp igen år 2015 efter ett långt uppehåll, för tillfäller är det under utvärdering hur det samarbetet ska fortsätta.


Svartkonst på Bifrost

Bifrost har (till motsats från till exempel Durmstrang) en negativ syn på svartkonst och lär endast ut försvar emot det.

Innan ämnet Försvar Mot Svartkonst kom så undervisades det i de två ämnena Svartkonst och Stridskonst på Bifrost. Svartkonst innebar inte att eleverna lärde sig oförlåtliga förbannelser, det innebar att de lärde sig om mörk magi (trollformler, artefakter, varelser) ur ett mestadels teoretiskt perspektiv. Stridsmagi innehöll till viss del magi som används för att skada, men ämnet inbegrep också konsten att duellera och skydda sig i strid - aurorer läser detta på aurorutbildningen inför deras arbete för ministeriet. Det Försvar Mot Svartkonst som Bifrost undervisar i idag är en blandning av de två ämnena Svartkonst och Stridmagi, där elever endast lär sig självförsvar.

Stridskonst fördes återigen in på schemat 2017 som en del av trolldomsministern Amadeus Korpvinges politik.