Grindelwalds Anhängare

Från Bifrost Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Grindelwalds Anhängare är en internationell underjordisk organisation som sedan början av 1900-talet har kämpat för Grindelwalds ideologi. Organisationen troddes försvinna efter Grindelwalds fall år 1945, men hela tiden har det funnits grupper av häxor och trollkarlar som har pratat om vad det var han ville och hur det faktiskt var ganska vettigt, det här med att mugglare förstör för mycket och inte kan ta hand om sig själva. I slutet av år 2014 gick trolldomsministerien över hela Europa ut och erkände att ja, Grindelwalds Anhängare är fortfarande en etablerad organisation. I slutet av år 2015 så gick många högt politiskt uppsatta häxor och trollkarlar ut med att vara medlemmar i sagda organisation. Sedan år 2016 släppte Grindelwalds Anhängare lös Fenrir och väckte upp självaste Grindelwald från de döda.


Vad innebär Grindelwalds ideologi?

Grindelwalds ideologi är ”for the greater good”, eller som de svenska anhängarna säger; “för den goda sakens skull”. Den började med Gellert Grindelwald på 1930-talet och innebar bland annat viljan att mugglare behövde underkasta sig för deras eget bästa. Med Grindelwalds fall föll också organisationen, men den har hela tiden funnits kvar, även om de har legat lågt, och under de senaste decennierna har den växt sig starkare igen. Nu har de fäste över hela Europa, både högt och lågt.

Deras märke är dödsrelikernas symbol, och den bärs vanligen i form av ett halssmycke av medlemmar i organisationen, men också av de som sympatiserar med dem.


Organisationens historia

Innan Voldemort kom var Gellert Grindelwald märkt som den farligaste svartkonstnären genom historien. ”For the greater good” löd hans ideologi, den var menad att låta trollkarlar och häxor träda ut från det fördolda och regera mugglarna, för allas bästa så klart. Han vann många anhängare, men stoppades år 1945 då han besegrades av Albus Dumbledore och i hemlighet spärrades in i sitt eget fängelse, Nurmengard.

Under trolldomskriget år 1998 blev Grindelwald uppsökt av Voldemort och mördad. Det var först då hans anhängare fick reda på att han inte dog efter nederlaget 1945. Informationen läckte ut till dem via en dödsätare, och organisationen fick sig ett lyft i olika forskningar för att hämta tillbaka sin ledare från döden. Dödsätarna hade trots allt fått tillbaka sin herre, så det borde inte vara omöjligt. När de fick reda på att återfödelsen krävde horrokruxer lades projektet i princip ned och bara några få fortsatte forska i ämnet.

År 2014 stal anhängarna ett ägg från den legendariska muginfågeln då den gjort sig ett näste i skogarna vid Bifrost. Ägget sägs ha alla möjliga magiska krafter, men vad anhängarna än gjorde med det så var det ingenting som nådde utanför deras egna kretsar. Inte förrän år 2016, i byn Lilledråkvast, hände det någonting. Hur det gick till vet i princip bara de som var där, men hela Europa skakades om i sina grundvalar då Grindelwald kom tillbaka från de döda.

Under Grindelwalds eget styre har organisationen fått ett hårdare grepp om Europa. Vad som tidigare var mystiska försvinnanden har växt till terrorattentat med både två- och tresiffriga dödsantal. Samtidigt bidar de sin tid. De nästlar sig in i politiken. De använder argument som är svåra att säga emot. De lyfter upp de förtryckta i samhället. Organisationen har ett större mål, en ideologi de drömmer om att införa i världen. ”För den goda sakens skull” är ädla ord och innebär att något måste bli offrat för att uppnå det högre målet. Deras lösning är att mugglarnas frihet måste offras.

Mugglare förstör planeten, de hotar med häxbränningar och förföljelser, krigar och mördar, utvecklar farliga vapen och kan inte kontrollera sina egna uppfinningar. Det gäller att sätta dem på plats innan det är för sent. Mugglare är okunniga och farliga, vad Grindelwalds Anhängare gör är för allas bästa.

Så säger de själva och det finns en hel del sympatisörer runt om i Europa. I flera länder har organisationen stöd i högre ministeriepositioner och andra viktiga ämbeten, även om majoriteten inte erkänner det rakt ut eftersom organisationens medel ofta går utanför lagarna. Däremot ökar öppenheten hela tiden och grindlers plats i Europa blir allt starkare.


Vad Grindelwalds Anhängare vill

Grindelwalds följe idag jobbar med att vidga sin organisation och har ledare på flera olika plan. Hur det faktiskt fungerar är fortfarande osäkert för de som inte är fullvärdiga medlemmar, men de verkar ha en inre cirkel med ledare namngivna efter tyska siffror. Dessa agerar främst underjord och bara ett par av dem är ute med sin identitet. Efter dem finns det ett antal olika rangordningar och sedan ett stort antal underhuggare.

Deras agerande förbryllar ministeriet, för de ligger ofta bakom försvinnanden och mugglartortyr, men samtidigt ses de åsamka skada på mugglare som är bland annat ägare till miljöfarliga fabriker, vapenutvecklare, eller krigsherrar. De gör alltså gärningar som leder till förbättringar för både mugglarsamhället och trolldomssamhället.

I följet finns de som faktiskt vill världens bästa, naturfantaster och pacifister som avskyr mugglarnas eviga krig och förstörelse, men är trötta på lagens passivitet. Generellt uttalar inte organisationen sig själv som ondskefull, de råkar bara vara personerna som utför ett nödvändigt ont. Men det hindrar inte att de drar till sig onda magiker och svartkonstnärer, trots allt har de inget emot bruket av svartkonst och de är i grunden mugglarhatare.

Som grindler eller sympatisör till deras ideologi kan någon vara allt ifrån ja-sägare och kaxig mugglarhatare till naturälskare eller ondskefullt geni och huligan. Vissa har en egen mening av orden eller struntar fullständigt i dem egentligen, men vad de än gör visar de alltid utåt att det är ”för den goda sakens skull”.

I grova drag strävar Grindelwalds Anhängare efter att öppna upp trolldomssamhället för mugglarna och ta hand om de svagsinnade magilösa. “Ta hand om” kan vara synonymt med att vägleda, styra eller förslava, beroende på vem som frågas. Huvudsaken är att de vill upphäva trolldomssekretessen.


Grindelwalds Anhängare på ett internationellt plan

Grindelwalds Anhängare har främst fäste i Europa, men där är de ganska spridda. Deras ledare kommer från många olika länder och de har sina kontaktnät över hela kontinenten. I en del länder är det spridda åsikter kring att vara grindler och den som är öppen med sina åsikter kan få hårda ord tillbaka. Sverige är ett sånt land, men även i Sverige blir det allt farligare att säga emot dem ...

I vissa länder är det fullt accepterat att vara sympatisör till Grindelwald eller medlem i anhängarna, de har till och med ministrar som bär dödsrelikernas tecken på sig. Här är en lista över några länder som accepterar Grindelwalds ideologi som en vettig politisk inriktning och även styrs av offentliga grindlers:


 • Delar av Ryssland
 • Island
 • Rumänien
 • Spanien
 • Tyskland
 • Ukraina
 • Österrike


Organisationens uppbyggnad

Under många år har sättet som Grindelwalds Anhängare är uppbyggt varit exklusiv kunskap för de i organisationen eller de födda i en familj med medlemmar. Fast ju mer anhängarna sluter sitt grepp om Europa, ju mer blir det känt för de som inte är i organisationen. Ord som "aspirant" eller "siffra" kan förstås av andra också, men långt ifrån alla förstår hur grindlers fungerar.


Sympatisörer

Organisationen är uppbyggd som en pyramid. Längst ner i pyramiden finns sympatisörer. De kan vara kontakter för medlemmarna och göra det enklare för dem. Till exempel finns det sympatisörer inom ministeriet och tidningar som kan släta över ifall det är någonting grindlers inte vill ska komma ut. De kan hjälpa till att ge information eller liknande. Sympatisörer kan också vara sådana som bara håller med om att det grindlers gör är rätt, de behöver alltså inte stödja dem aktivt eller vara i kontakt med medlemmar.


Aspiranter

Över sympatisörerna finns aspiranterna, de som vill bli medlemmar och än så länge är i organisationens utkanter. De kan vara ovetande om vad som händer längre in i organisationen och får många gånger utföra uppdrag som de inte vet om varför de gör. Många grindlers har blivit värvade som aspiranter på Bifrost eller andra samlingsplatser för ungdomar. Durmstrang sägs ha övervägande aspiranter eller faktiska medlemmar bland sina elever.


Medlemmar

Nästa steg i pyramiden är medlemmarna, de har auktoritet över aspiranter och är fullvärdiga medlemmar av organisationen. Dessa kan ha olika rangordningar, det finns de som står lägre och det finns de som är direkt närmast till cirkelmedlemmar och är deras röst där de själva inte kan närvara. Tidigare har grindlers varit försiktiga med vilka de låter bli medlemmar, men sedan Grindelwald väcktes har de svurit in magiker innan de ens varit aspirant i ett år. Medlemmar har sin siffra tatuerad med romerska siffror på handleden, vissa bär den öppet och det har till och med skapats ett mode av att ha ena armen på klädnaden avskuren för att kunna visa upp sin tillhörighet. Andra vet däremot hur de ska dölja sitt bläck från utomstående, så det går aldrig att vara säker på att någon inte är medlem. Det ingen i organisationen kan dölja är den obrytbara ed de svär för att bli fullvärdiga medlemmar. Exakt hur den går vet bara de som har svurit den, men infiltratörer och förrädare har dött då de har försökt gå bakom ryggen på organisationen.


Den inre cirkeln

Över de vanliga medlemmarna finns den inre cirkeln. Cirkeln består av tolv likvärdiga medlemmar, siffror, som tillsammans styr resten av organisationen. Begreppet siffra har funnits sedan Grindelwald först startade organisationen. Då hade alla cirkelmedlemmar ett falskt namn för att skydda deras identitet från omvärlden. För enkelhetens skull uppkallades de efter de tyska siffrorna; Ein, Zwei, Drei, Vier, Fünf, Sech, Sieben, Acht, Neun, Zehn, Elf, Zwölf. När en ny cirkelmedlem tar över efter en gammal tar de helt enkelt över dennes siffernamn och kontaktnät. Alla har sitt eget nät av medlemmar, aspiranter och sympatisörer.

Alla tolv cirkelmedlemmar vet om namn och utseende på varandra, men i övrigt har de fram tills år 2016 hållit sig hemliga för utomstående. Nu är det ett par av siffrorna som är öppna inför världen. De avslöjade sina identiteter i samband med frigörelsen av Fenrir och väckandet av Grindelwald.

 • Zwei - Friedrich Regenherz
 • Drei - Amyrissa Carrow
 • Acht - Florencia Biancardi
 • Elf - Fabrice Damien De La Matraque


Grindelwalds plats

I inre cirkeln har i många år stått en tom stol, den trettonde. Den trettonde tillhör Grindelwald. Likt kung Arthur med sina riddare sitter Grindelwald med i inre cirkeln, lyssnar på dem i en slags demokrati där de avgör resten av världens öde.


Offinfo

Informationen på denna sida innehåller fakta som inte är känt för alla utanför organisationen. Tänk på att din karaktär inte behöver veta allt som står här utan anpassa det efter vad din karaktär borde veta.