Magi

Från Bifrost Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Trolldomsministeriets offentliga lista över trollformler. Listan beskriver vilka trollformler som kan avbrytas med hjälp av Finite Incantatem samt vilka som kräver licens av Trolldomsministeriet att använda (dessa licenser kan innebära examen eller pågående utbildning i stridskonst på en magiskola). Att använda dessa trollformler utan licens är straffbart.

Trollformler som klassificeras som svartkonst nämns också här. Att tänka på gällande svartkonst är att det är straffbar magi, som enligt svensk trolldomslag beskrivs på detta sätt:

"Svartkonst innebär magi som är till för att skada andra. Många gånger kräver den också att magiutövaren av förbannelsen måste njuta av att skada eller utnyttja någon annan." Det debatteras även hos botare om svartkonst skadar magiutövaren på ett sådant sätt att hen inte längre kan kasta magi som kräver en hel själ, men detta är än så länge bara debatter...

Beskrivningen är enligt grundnivå och de som kan förstärkas med de magiska effekterna Maxima (starkare effekt), Ex Parte (påverkar alla inom ett område) och Solum (en specialisering av en trollformel mot en specifik individ).

Att magi är reglerad innebär att om den missbrukas är det straffbart.

Magiutövaren är personen som kastar magi. Mottagaren är den som får magi kastad på sig.

Läs mer om hur en kastar magi här.

Magi som används under dueller används på ett speciellt sätt. Läs mer om hur duellering görs här

((Eventuell off-information står på detta sätt.))

Alohomora

"Alohomora."

Vissa lås kan vara låsta på magiskt sätt och denna besvärjelse låser upp dem.

((Objekt som kan låsas upp av denna markeras med ett grönt band. Objekt med röda band låses inte upp av denna.))

Arresto Momentum

"Arresto Momentum, dina rörelser fryser i x sekunder."

En trollformel som fryser den som blir utsatt för den i sina rörelser. Varar upp till 60 sekunder beroende på magiutövarens önskan.

Kan brytas av Finite Incantatem.

Reglerad trollformel.

Arresto Momentum Ex Parte

"Arresto Momentum Ex Parte, alla som hör detta fryser sin rörelse i x sekunder."

En trollformel som fryser alla som blir utsatta för den i sina rörelser. Ex Parte-effekten är en extremt mäktig variant som påverkar alla inom hörhåll och varar upp till 100 sekunder beroende på magiutövarens önskan.

Kan brytas av Finite Incantatem Ex Parte om den kastas av någon som inte är påverkad av trollformeln.

Reglerad trollformel.

((Kräver tillstånd från Ansvarsgruppen))

Arresto Momentum Maxima

"Arresto Momentum Maxima, dina rörelser fryser så länge staven pekar på dig."

En trollformel som fryser den som blir utsatt för den i sina rörelser. Maxima-effekten är en mäktigare variant som håller i sig så länge magiutövaren pekar på mottagaren.

Kan brytas av Finite Incantatem.

Reglerad trollformel.

Auxilium

"Auxilium, din duellsiffra höjs med ett så länge min trollstav pekar på dig."

Trollformel som används vid dueller för att bistå en av kombatanterna. Magiutövaren lånar sin magiska styrka och beskydd till kombatanten under duellens gång. Kräver magiutövarens totala koncentration.

Max två magiutövare kan hjälpa en kombatant samtidigt med denna trollformel.

((Höjer mottagarens duellsiffra med ett steg under pågående duell. Man kan inte höjas från 0.))

Auxilium Maxima

"Auxilium Maxima, din duellsiffra höjs med två så länge min trollstav pekar på dig."

Mäktigare variant av Auxilium. Ökar effekten mottagaren får.

Max två magiutövare kan hjälpa en kombatant samtidigt med denna trollformel.

((Höjer mottagarens duellsiffra med två steg under pågående duell. Man kan inte höjas från 0.))

Avada Kedavra

"Avada Kedavra, du dör."

Oförlåtlig förbannelse som dödar mottagaren omedelbart.

Bestraffningsbar svartkonst.

((Kräver tillstånd från Ansvarsgruppen))

Brackium Emendo

"Brackium Emendo, benet i [kroppsdel] försvinner."

Tar bort ett specifikt ben i kroppen. Du bör tillkalla en botare. Kan bara helas med skellegro.

Canteo

"Canteo [beskrivning]."

Varelser som kan utöva magi men inte använder stav har en egen slags trollformel. Otroligt mäktig magi som påverkar mottagaren oavsett försök att stå emot. Formeln är icke-verbal och hörs inte.

Carnem Constructo

"Carnem Constructo, din kropp hålls samman men läker inte."

Besvärjelse som håller ihop en kropp utan att läka eller döva smärta, används ofta vid splittringsskador gällande transferens, men kan också “läka” kroppen på en inferie. Kräver stavkontakt när trollformeln uttalas, därefter håller kroppen samman själv.

Cave Inimicum

"Cave Inimicum, du kan inte passera detta område/denna linje så länge jag är inom synhåll."

Markerar ett område eller linje som mottagarna inte kan passera. Fungerar bara så länge som magiutövaren är inom synhåll.

Kan bara brytas av magiutövaren.

Clauditis Labia

"Clauditis Labia, dina läppar limmas ihop så länge jag pekar på dig med min stav."

Trollformel som limmar ihop läpparna på mottagen så länge som magiutövaren pekar med sin stav på hen.

Kan brytas av Finite Incantatem.

Clauditis Labia Maxima

"Clauditis Labia Maxima, dina läppar är ihop limmade tills besvärjelsen bryts."

Mäktigare variant som limmar ihop läpparna på mottagen tills de låses upp av Finite Incantatem.

Clauditis Manu

“Clauditis Manu, dina handflator är låsta mot varandra så länge jag pekar på dig med min stav.”

Trollformel som låser mottagarens handflator mot varandra så länge som magiutövaren pekar med sin stav på hen.

Kan brytas av Finite Incantatem.

Clauditis Manu Maxima

“Clauditis Manu Maxima, dina handflator är låsta mot varandra tills besvärjelsen bryts.”

Mäktigare variant som låser mottagarens handflatorna mot varandra tills de låses upp av Finite Incantatem.

Clauditis Multis

“Clauditis Multis, era händer är ihoplåsta så länge jag pekar på er med min trollstav.”

Trollformel som låser två mottagares handflator mot varandra så länge som magiutövaren pekar med sin stav på dem.

Kan brytas av Finite Incantatem.

Clauditis Multis Maxima

“Clauditis Multis Maxima, era handflator är ihopsatta tills besvärjelsen bryts.”

Mäktigare variant som låser mottagarnas handflator mot varandra tills de låses upp av Finite Incantatem.

Clauditis Tergo

“Clauditis Tergo, dina händer är låsta bakom din rygg så länge min stav pekar på dig.”

Trollformel som låser mottagarens händer bakom ryggen så länge som magiutövaren pekar med sin stav på hen.

Kan brytas av Finite Incantatem.

Clauditis Tergo Maxima

“Clauditis Tergo Maxima, dina händer är låsta bakom ryggen tills besvärjelsen bryts.”

Mäktigare variant som låser mottagarens händer bakom ryggen tills de låses upp av Finite Incantatem.

Colloportus

“Colloportus.”

Låser ett objekt på magiskt sätt och gör det omöjligt att öppna utan magi. Kan öppnas av magiutövaren utan att använda magi.

((Markeras med ett grönt band))

Colloportus Maxima

“Colloportus Maxima.”

Låser ett objekt på magiskt sätt och gör det omöjligt att öppna för alla utom magiutövaren. Kan öppnas av magiutövaren utan att använda magi.

((Markeras med ett rött band. Ta bort bandet när du öppnat objektet igen.))

Confundo

“Confundo, du blir förvirrad i x sekunder/minuter och du kommer inte ihåg att det var jag som la besvärjelsen på dig.”

Trollformel som gör mottagaren förvirrad i upp till 5 minuter beroende på magiutövarens önskan samt tar bort minnet av vem som kastade trollformeln.

Confundo Ex Parte

“Confundo Ex Parte, alla som hör detta blir förvirrade i x sekunder/minuter och kommer inte ihåg att det var jag som la besvärjelsen.”

Trollformel som gör mottagarna förvirrade i upp till 5 minuter beroende på vad magiutövarens önskan samt tar bort minnet av vem som kastade trollformeln.

Reglerad trollformel.

Confundo Maxima

“Confundo Maxima, du blir förvirrad i x sekunder/minuter och du kommer inte ihåg att det var jag som la besvärjelsen på dig.”

Trollformel som gör mottagaren förvirrad i upp till 10 minuter beroende på magiutövarens önskan samt tar bort minnet av vem som kastade trollformeln.

Reglerad trollformel.

Conjunctivio

“Conjunctivio, det bränner i dina ögon så länge staven pekar på dig.”

Trollformel som orsakar stor smärta i mottagarens ögon så länge magiutövaren pekar med sin stav på hen.

Reglerad trollformel.

Conjunctivio Maxima

“Conjunctivio Maxima, det bränner i dina ögon i x sekunder.”

Trollformel som orsakar stor smärta i mottagarens ögon upp till 100 sekunder beroende på magiutövarens önskan.

Reglerad trollformel.

Corpus Imperi

“Corpus Imperi, [ett tvåordigt kommando].”

Trollformel som kontrollerar en inferie för ett tvåordigt kommando, exempelvis att inferien ska anfalla någon eller gå åt ett specifikt håll.

Bestraffningsbar svartkonst.

Corpus Imperi Ex Parte

“Corpus Imperi Ex Parte, [ett tvåordigt kommando].”

Trollformel som kontrollerar en grupp inferier för ett tvåordigt kommando, exempelvis att inferien ska anfalla någon eller gå åt ett specifikt håll.

Bestraffningsbar svartkonst.

Corpus Imperi Maxima

“Corpus Imperi Maxima, [ett kommando].”

Trollformel som kontrollerar en inferie för ett kommando utan begränsning.

Bestraffningsbar svartkonst.

Crucio

“Crucio, du känner en smärta som [beskrivning].”

Oförlåtlig förbannelse där magiutövaren får mottagaren att utstå utstuderade smärtor som magiutövaren beskriver. Lämnar inga synliga spår på mottagaren.

Bestraffningsbar svartkonst.

((Kräver tillstånd från Ansvarsgruppen.))

Diffindo

“Diffindo, ett snitt skärs upp i [kroppsdel].”

Trollformel som skär upp ett snitt på en kroppsdel på mottagaren.

Reglerad trollformel.

Enervate

“Enervate, ditt hjärta startas.”

Läketrollformel som får hjärtat på mottagaren att börja slå igen.

Episkey

“Episkey, din skada läks.”

Trollformel som läkar mindre sår. Läker inte brutna ben eller allvarligare skador.

Expecto Patronum

“Expecto Patronum, dementorn påverkar inte mig.”

Trollformel som skyddar mot dementorer och gör så att kastaren inte påverkas av deras kyla.

Expelliarmus

“Expelliarmus, släpp staven.”

Trollformel som avväpnar mottagaren genom att få hen att släppa sin stav.

Reglerad trollformel.

Finite Incantatem

“Finite Incantatem, [trollformel] avbryts.”

Trollfomel som avbryter en pågående magisk effekt. Avbryter inte omedelbart verkande magi som inte har en pågående effekt.

Fungerar inte på trolldryckseffekter.

Finite Incantatem Ex Parte

“Finite Incantatem Ex Parte, pågående trollformler i området stoppas.”

Trollfomel som avbryter alla pågående magiska effekter inom området. Avbryter inte omedelbart verkande magi som inte har en pågående effekt.

Fungerar inte på trolldryckseffekter.

Reglerad trollformel.

Fractionem

“Fractionem, ditt/din ben i [kroppsdel] bryts.”

Trollformel som bryter ett specifikt ben i kroppen.

Bestraffningsbar svartkonst.

Homenum Revelio

“Homenum Revelio, alla som hör detta ropar “här”!"

Trollformel som tvingar alla som hör det att avslöja sin närvaro.

Homenum Revelio Solum

“Homenum Revelio Solum, om [namn] hör detta så måste du ropa "här!"

Trollformel som tvingar en specifik person som hör det att avslöja sin närvaro. Värt att notera är att denna trollformel tvingar en person att avslöja sig själv även om den personen druckit polyjuice potion.

Reglerad trollformel.

Ignarus

“Ignarus, du blir medvetslös i x sekunder.”

Trollformel som kräver stavkontakt när den uttallas. Magisk effekt som får mottagaren att förlora medvetandet. Varar upp till 30 sekunder beroende på magiutövarens önskan.

Kan brytas av Finite Incantatem.

Ignarus Maxima

“Ignarus, du blir medvetslös i x sekunder.”

Trollformel som kräver stavkontakt när den uttallas. Magisk effekt som får mottagaren att förlora medvetandet. Varar upp till 3 minuter beroende på magiutövarens önskan.

Kan brytas av Finite Incantatem.

Ignis

“Ignis, du brinner.”

Trollformel skapad för att bränna inferier. Kan användas på andra varelser och orsakar då allvarliga brännskador. Om mottagaren som blir utsatt för denna trollformel är en levande varelse blir den till aska efter att ha blivit utsatt för trollformeln cirka 15 sekunder.

Bestraffningsbar svartkonst.

((Passande smink måste utföras om magin inte riktas mot inferier.))

Impedimenta

“Impedimenta, dina rörelser är långsamma i x sekunder.”

Trollformel som saktar ner mottagarens rörelser. Varar upp till 60 sekunder beroende på magiutövarens önskan.

Impedimenta Ex Parte

“Impedimenta Ex Parte, alla som hör detta blir långsamma i x sekunder.”

Trollformel som saktar ner alla mottagares rörelser i ett område. Påverkar även magiutövaren. Varar upp till 60 sekunder beroende på magiutövarens önskan.

Reglerad trollformel.

Imperio

“Imperio, du utför [order] och kommer inte ihåg vem som la trollformeln på dig. Ditt minne fram till att du utfört ordern kommer vara väldigt suddigt.”

Oförlåtlig förbannelse som tvingar mottagaren att utföra magitutövarens order.

Bestraffningsbar svartkonst.

Inceptum

“Inceptum, du tror att [åsikt] och du kommer inte ihåg att det var jag som la besvärjelsen på dig.”

Trollformel som planterar en idé hos mottagaren.

Kan brytas genom Finite Incantatem OM denna specificerar att den bryter Inceptum-trollformeln eller om idén motbevisas.

Inferius

“Inferius.”

Trollformel som återskapar en död kropp till att bli en inferie.

Bestraffningsbar svartkonst.

((Kräver tillstånd från Ansvarsgruppen))

Lacarte Inflamare

“Lacarte Inflamare.”

Frammanar en liten låga. Lämplig för att tända ljus.

((Kan användas vid tändning av LED-ljus eller motsvarande.))

Langlock

“Langlock, din tunga limmas fast i gommen tills den bryts med Finite Incantatem.”

Trollformel som limmar fast mottagarens tunga i gommen tills trollformeln bryts med Finite Incantatem.

Legilimens

“Legilimens.”

Trollformel som tränger in i någons sinne för att utforska deras minne. Kan bryta effekten av en Obliviate. Kräver träning.

((Kräver kontakt med Ansvarsgruppen då scenen behöver rollspelas ut.))

Locomotor

“Locomotor, din kropp blir som en marionett och du följer nu mina anvisningar så länge jag har trollstaven riktad mot dig.”

Trollformel som kontrollerar mottagarens rörelser men inte dess sinne. Kräver att mottagarens kropp får kommandon att följa. Varar upp till 5 minuter beroende på magiutövarens önskan.

Kan brytas av Finite Incantatem.

Reglerad trollformel.

Locomotor Armis

“Locomotor Armis, dina armar låses ihop i x sekunder.”

Trollformel som låser ihop mottagarens armar. Varar upp till 100 sekunder beroende på magiutövarens önskan.

Kan brytas av Finite Incantatem.

Locomotor Mortis

“Locomotor Mortis, dina ben låses ihop i x sekunder.”

Trollformel som låser ihop mottagarens ben. Varar upp till 100 sekunder beroende på magiutövarens önskan.

Kan brytas av Finite Incantatem.

Lumos/Nox

“Lumos.” “Nox.”

Trollformel som tänder/släcker din trollstav.

((Kan endast användas om du har en LED-trollstav))

Misit Amissio

“Misit Amissio, benet spjälas på insidan och kommer att vara helt läkt efter 30 minuter.”

Magiskt förband inom kroppen, läker benet inom 30 minuter.

Morte Ignitum

“Morte Ignitum, du känner hur det brinner i din/ditt [kroppsdel].”

Trollformel som skapades för att kämpa mot vidunder och monster. Har i nutid blivit klassificerad som stridskonst då den även används mot andra magiker.

Simulerar en brännande smärta i den kroppsdel som nämns.

Kan brytas av Finite Incantatem.

Reglerad trollformel.

Morte Simulare

“Morte Simulare, dina hjärtslag saktar ner och du dör om du inte får hjälp inom 15 minuter.”

Trollformel som får mottagarens hjärta att långsamt sakta ner och dö. Teorier finns om att det är en utvecklad svartkonstvariant av Enervate. Enervate är också den trollformel som kan häva effekten av Morte Simulare.

Kan inte brytas av Finite Incantatem.

Bestraffningsbar svartkonst.

((Kräver tillstånd och kontakt med Ansvarsgruppen för att säkerställa att mottagaren har möjlighet att söka hjälp inom 15 minuter.))


Oblitus Caligo

“Oblitus Caligo, dimmor höjs över [minne] och överskuggar det.”

Trollformel som får ett minne att glömmas bort. Minnet kan ha varit upp till 10 minuter. Mottagare kan känna att något har tagits bort, men inte vad.

Kan brytas genom Finite Incantatem 'om' denna specificerar att den bryter Oblitus Caligo-trollformeln.

Oblitus Caligo Maxima

“Oblitus Caligo Maxima, dimmor höjs över [minne] och överskuggar det.”

Trollformel som får ett minne att glömmas bort, oavsett längd. Mottagare kan känna att något har tagits bort, men inte vad.

Kan brytas genom Finite Incantatem 'om' denna specificerar att den bryter Oblitus Caligo-trollformeln.

Reglerad trollformel.

Obliviate

“Obliviate, du glömmer nu [händelse].”

Trollformel som helt raderar ett minne av en händelse. Minnet kan ha varit upp till 20 minuter och mottagaren minns inte att hen glömt bort något.

Kräver Legilimens för att bryta denna trollformel.

Kan inte hävas av Finite Incantatem.

Bestraffningsbar svartkonst.

Obscuro

“Obscuro, du sluter dina ögon och kan inte öppna dem på x sekunder/minuter.”

Trollformel som tvingar mottagaren att sluta sina ögon. Varav upp till 2 minuter beroende på magiutövarens önskan.

Kan brytas med Finite incantatem.

Petrificus Totalus

“Pertrificus Totalus, din kropp låses och du sjunker ner på knä i x sekunder/minuter.”

Trollformel som låser mottagarens armar mot sidorna, slår samman benen och får personen att långsamt sjunka ned på knä. Varav upp till 5 minuter beroende på magiutövarens önskan.

Kan brytas av Finite Incantatem.

Reglerad trollformel.

Presidium

“Presidium, upprepa föregående rörelse igen.”

Trollformel som tvingar mottagaren att upprepa föregående rörelse en gång till.

Priori Incantatem

“Priori Incantatem, ägaren till trollstaven måste berätta den senast kastade trollformeln.”

Denna trollformel kastas på en trollstav. Ägaren till trollstaven måste då berätta den senast kastade trollformeln.

Priori incantatem Maxima

“Priori incantatem Maxima, ägaren till trollstaven måste berätta de 5 senaste kastade trollformlerna.”

Denna trollformel kastas på en trollstav. Ägaren till trollstaven måste då berätta de fem senaste kastade trollformlerna.

Reglerad trollformel.

Priori incantatem Solum

“Priori incantatem Solum, har denna stav kastat [specifik trollformel] det senaste dygnet?”

Denna trollformel kastas på en trollstav. Ägaren till trollstaven måste berätta om en specifik trollformel kastats det senaste dygnet.

Reglerad trollformel.

Protego

“Protego, [trollformeln] blockeras.”

Trollformeln hindrar att en annan trollformel träffar mottagaren. Det krävs en ny protego för varje kastad trollformel.

Reglerad trollformel.

Relashio

“Relashio, släpp [föremålet/personen]!”

Tvingar mottagaren att släppa föremålet eller personen hen håller. Påverkar inte mottagarens stav.

Repellere

“Repellere, du kastas bakåt!”

Chockvåg som får mottagaren att slungas bakåt.

Regleread trollformel.

Rictusempra

“Rictusempra, det kittlas i x sekunder.”

Trollformel som kittlar mottagaren. Varar i upp till 100 sekunder beroende på magiutövarens önskan.

Riddikulus

“Riddikulus, du blir en [beskrivning].”

Trollformel som används mot boggart och tvingar vidundret att anta den formen som beskrivs. Detta är enda sättet att besegra en boggart och tvingar den att fly.

För att trollformeln ska fungera måste magiutövaren beskriva utförligt det skrattretande objektet som boggarten ska anta formen av.

Sana Vulnere

“Sana Vulnere, dina sår sluts.”

Läketrollformel som läker allvarligare skador.

Sanguinem Ulcus

“Sanguinem Ulcus, ditt blod börjar långsamt bli varmare så länge min stav pekar på dig.”

Trollformel som får temperaturen på blodet att långsamt öka så länge som magiutövaren pekar med sin stav på mottagaren. Orsakar fysiska skador på mottagaren och kan leda till döden.

Kan brytas av Finite Incantatem.

Bestraffningsbar svartkonst.

Scabiem

“Scabiem, det kliar på [kroppsdel] i x sekunder.”

Trollformel som får det att klia i en specifik kroppsdel på mottagaren. Varar i upp till 100 sekunder beroende på magitutövarens önskan.

Scabiem Maxima

“Scabiem Maxima, det kliar över hela din kropp tills besvärjelsen bryts.”

Trollformel som får det att klia över hela mottagarens kropp.

Pågår så länge magiutövaren önskar eller tills trollformeln bryts med Finite Incantatem.

Silencio

“Silencio, du blir tyst i x sekunder/minuter.”

Trollformel som gör att mottagaren inte kan prata. Varav upp till 5 minuter beroende på magiutövarens önskan.

Påverkar inte varelsemagi som kastats via Canteo-trollformeln.

Kan brytas med Finite Incantatem.

Reglerad trollformel.

Strangularis

“Strangularis, du stryps så länge staven pekar på dig.”

Trollformel som långsamt kväver mottagaren. Forskades fram av Hekate Svafvel.

Mottagaren kan fortfarande kasta magi själv så länge som hen har luft kvar. Mottagaren svimmar efter 30 sekunder.

Kan brytas med Finite Incantatem.

Bestraffningsbar svartkonst.

Tarantallegra

“Tarantallegra, du dansar så länge som staven pekar på dig.”

Trollformel som får mottagaren att dansa så länge som magiutövaren pekar på hen eller tills trollformeln bryts med Finite Incantatem.

Verberatio

“Verberatio, du får ett rapp över [kroppsdel].”

Trollformel framtagen av Trolldomsministeriet för att brukas av I.D.O.L på Bifrost. Den ger ett magiskt piskrapp över specificerad kroppsdel som inte lämnar några fysiska skador.

Reglerad trollformel.