Snöbäck

Från Bifrost Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Snöbäck är en av de fyra gamla trolldomsätterna och är en nordisk ätt som är väldigt förtjust i djur och natur. Släkten har genom tiden bestått av en övervägande del frejheimare och länge varit vänligt inställda till mugglare. Dock har mugglarsamhällets miljöförstöring på senare tid varit upphov till aggressioner från Snöbäckarna. Vanligtvis är de annars välvilliga så väl som sociala och värdesätter lojalitet till sina vänner. De trivs bra i naturen och helst med mycket djur runt omkring sig. Det berättas att Snöbäckarna i äldre tider hade många olika ritualer för sig ute i naturen. Under 1300-talet var det några av deras ritualer som gick överstyr, de blandades ihop med Näcken i en stor skandal eftersom de dansade till förtrollad musik i skogen och sedan raderade minnet på förvirrade mugglare som dansade med. Det är fortfarande osäkert huruvida Näcken faktiskt finns eller ifall det är Snöbäckar som genomför sina ritualer näck i skogen (själva nekar de, men håller ändå hårt på sin släkts hemliga ritualer).

Historia

Så länge det har funnits magiker i Sverige så har det också funnits Snöbäckar. Exakt när familjen fick sitt namn är oklart, men de hade en lång ättelinje redan innan det. Det sägs att de någon gång i början av vikingatiden döpte sig efter snön som en symbol för det kalla Norden, och efter bäcken för att symbolisera att hur lång vintern än är blir det alltid tö så småningom.

Det rena blodet i Snöbäck kan spåras många hundratals år tillbaka. Under årens lopp har blodet blandats med Renstjärnor, Löwengripar och många andra renblodiga ätter. Trots att de hållit sig ifrån giftermål med trolldomsblod eller mugglarfödda så har de tidigare varit vänligt inställda gentemot mugglare. Under svåra perioder av dålig skörd eller sjukdomar har Snöbäck funnits där för sina grannar med märkligt effektiva gödningsmedel eller starka örtbrygder.

Deras medlidande för mugglare fick dock ett abrupt slut efter industrialiseringens tid. När de insåg vad mugglarna använda för att kompensera sin magilöshet och hur det alltjämt tär på naturens resurser så har större delen av ätten tagit en fientlig inställning till mugglare, emellanåt även mugglarfödda. Enligt dem ligger mugglare bakom all miljöförstöring i världen och de håller på att utrota mängder av djurarter. Eftersom Snöbäck alltid har varit en naturälskande släkt har detta vänt dem mot mugglare och fått dem att lägga större värde i det rena blodet. Naturligtvis kan individer vara olika, men vad mugglare gör är enligt de flesta Snöbäckar oförlåtligt.

Undantaget mugglarhatet är Snöbäck generellt vänligt inställda och hjälpsamma. De sätter stort värde på vänskap och lojalitet, och majoriteten av ätten som går på Bifrost blir frejheimare. Som hos de flesta frejheimare har djur och natur en särskild plats i hjärtat på en Snöbäck.

I alla år har deras husgudar varit Frej och Freja. De gudarna symboliserar Snöbäcks känslor för en frodig natur. Vissa hävdar också att det märks att Snöbäcks husgudar är fruktbarhetsgudar eftersom de så ofta har stora familjer med många barn.


Släktboning

Liksom de flesta gamla ätter har Snöbäck en gammal släktboning. Deras familjehem är ingen stor herrgård eller borg, istället liknar Snöbäcks familjehem en stor, gammaldags vikingagård som ligger i en vildvuxen skog intill en äng. Gården har halmtak och mängder av rum i vindlande mönster som har byggts dit under loppet av många år. Trots att den ser rymlig ut har byggts in en magi i väggarna som gör att det alltid är liiite för lite plats. Vissa påstår att det var ett ättöverhuvud på 900-talet som byggde in magin i gården för att påminna efterkommande ättlingar om att alltid samsas med varandra och hålla familjen nära.

Gården är tillräckligt stor för att rymma alla de Snöbäckar som samlas där när det är dags för blot. Liksom Bifrost kan väggarna töja ut sig och lägga till ett extra rum eller så om det behövs, däremot är den aldrig mindre än att ett par familjer kan bo där.

De flesta av ätten har sina egna hem på andra ställen än släktgården så vanligtvis är det bara överhuvudsfamiljen som bor där. De som har varit överhuvud tidigare kan ibland bo kvar, men för tillfället bor Erling och Haldor Snöbäck där med sin son Ravn. Ravn är halvvilie, någonting som har orsakat en del bekymmer då han har bott med jämnåriga barn och de har börjat slåss eller göra dumma saker för att få hans uppmärksamhet. Ingen av de andra Snöbäckarna skulle erkänna det, de tycker alla väldigt mycket om Ravn, men för husfridens skull bor där inga andra familjer med dem i nuläget.


Ekonomi

Det faktum att Snöbäck till skillnad från många andra ätter inte har en stor borg eller ett enormt slott får många att tro att de inte heller har det väl ställt med ekonomin. Många av dem väljer frivilligt att leva i gårdar och stugor ute i skogen, så de har förmodligen inte råd med bättre. Men det stämmer inte.

Ätten är lika välbärgad som Korpvinge och Svafvel, ja, i klass med Renstjärna som har ägnat sig åt handel och ekonomi i flera sekel. Däremot har de en moral som går emot att bete sig slösaktig. Om mugglarnas största fel är att de plöjer igenom all världens resurser, då kan Snöbäck visa att det är fullständigt onödigt att leva på förbrukningsvaror och överflöd.

Så är i alla fall deras övergripande tänk. Att de sedan har fler galleoner än de kan räkna, vackra släktklenoder eller magiska föremål som inte går att värdesätta i pengar, det tänker de inte riktigt på.


Släktblot

Snöbäck går på de stora bloten med de andra ätterna och andra troende, men de har också sina egna släktblot. Traditionen för ett snöbäcksblot sträcker sig långt tillbaka och involverar många ritualer som andra utanför ätten inte känner till. Det som är allmänt känt är att alla av ätten bjuds in till släktgården, främst varje midsommar och midvinter. Blotet äger rum vid skymningen i gläntan bredvid gården. En utvald skara musiker spelar på förtrollade instrument och sedan dansar alla kring en eld som flammar i regnbågens färger.

Det sägs att Snöbäck i forna tider dansade nakna under sina blot och det går fortfarande rykten om att sådant förekommer, men de som har varit på ett snöbäcksblot vet att de behåller kåporna på sig. Däremot är de alltid - även om vintern - är barfota. Varför vet ingen utanför ätten.

Snöbäck har fler ritualer som utförs vid olika årstider, men de håller hårt på sina hemligheter och delar inte med sig av dem till utomstående. Särskilt efter 1300-tals skandalen med Näcken-incidenten har de velat förhindra fler skandaler. Just den skandalen blåstes upp över hela Trolldomssverige och Snöbäckarna får fortfarande förneka faktumet att de skulle dansa nakna och ta bort minnet på förvirrade mugglare som dansar med.


Medlemmar

Släktöverhuvud:

Erling Snöbäck och hans man Haldor Snöbäck.

Erling är överhuvud jämna år och Haldor är överhuvud ojämna år.


Myndiga medlemmar av vikt:

Erling Snöbäck: Släktöverhuvud jämna år och minister för Departementet för övervakning av magiska varelser

Haldor Snöbäck: Släktöverhuvud ojämna år, gift med Erling

Garm Snöbäck: Skogsvaktare på Bifrost. Halvtroll. (spelad karaktär)

Heidi Snöbäck: Professor i Vård och skötsel av Magiska djur och bestar på Bifrost. (spelad karaktär)

Heimer Snöbäck: Bibliotekarie på Bifrost. (spelad karaktär)

Herman Snöbäck: Huvudansvarig för Svenska Drakreservatet.

Perplex "Plex" Snöbäck: Elev på Bifrost. (spelad karaktär)

Belladonna Snöbäck Nastrand: Tvillingsyster till Vermillona. Elev på Bifrost. (spelad karaktär)

Vermillona Snöbäck Nastrand: Tvillingsyster till Belladonna. Elev på Bifrost. (spelad karaktär)


Ej myndiga medlemmar av vikt:

Alarik Snöbäck: Lillebror till Heidi och Garm, tvilling med Davin. Elev på Bifrost. (spelad karaktär)

Davin Snöbäck: Lillebror till Heidi och Garm, tvilling med Alarik. Elev på Bifrost. (spelad karaktär)

Tyri Snöbäck: Lillasyster till Heidi, Garm, Davin och Alarik. Elev på Bifrost. (spelad karaktär)

Kettil Snöbäck: Son till Herman. NEWT-elev på Bifrost. Grundade klubben Naturfantasterna.

Ravn Snöbäck: Son till Erling och Haldor. Halvvilie.


Avlidna medlemmar av vikt:

Almveig Snöbäck: Berättas ha hämtat och bryggt trolldryck på en muginfjäder. Figurerar i legenden om Snöbäck och den helande muginfjädern.

Estrid Snöbäck: Professor i Vård och skötsel av Magiska djur och bestar på Bifrost i slutet av 1500-talet. Skrev professorernas handbok till vidunder.

Mathias Snöbäck: Spöke från 1500-talet, fortfarande aktiv dirigent inom MUS - Magiska Unga Spelare.

Offinfo

Om du är intresserad av att spela i eller med ätten, kontakta oss på frifantasi@hotmail.com